• Dec

  30

  2017
 • 1658
Šta spada u investiciono održavanje zajedničkih dijelova zgrade?

Šta spada u investiciono održavanje zajedničkih dijelova zgrade?


Pored redovnog održavanja (o kome smo pisali u prošlom tekstu), članovi zajednice etažnih vlasnika moraju posvetiti pažnju i na investiciono održavanje.

U investiciono održavanje se ubraja održavanje:

- krovne konstrukcije, oluka, pokrivača, dimnjaka, svjetlarnika, slivnika, krovnih otvora, lođa, terasa ali i drugih dijelova krova
- lifta sa pripadajućim dijelovima
- hidroizolacije
- vodovodne i kanalizacione mreže u šta su uključeni i ventilacioni otvori na krovu zgrade
- elektroinstalacija zgrade sa strujnim ormarom
- instalacija centralnog grijanja i pripadajućih dijelova
- pumpnih postrojenja sa pripadajućim dijelovima
- ograda na krovu ili stubištu
- otvora za odlaganje smeća
- podova, plafona i zidova zajedničkih dijelova zgrade
- fasade i dijelova fasade
- uređaja za uzbunjivanje i obavještavanje
- gromobrana, interfona, kablovskih i ptt instalacija
- hidrantske mreže i opreme
- protivpožarnog stepeništa
- sanitarnih uređaja u zajedničkim dijelovima zgrade
- postrojenja za grijanje
- agregata i pomoćnog osvjetljenja

Kao i radovi na redovnom održavanju, i investicion održavanje mora biti određeno programom održavanja a kojeg donosi skupština zajednice.

Pomoću Infostan portala možete na vrlo jednostavan i transparentan način pratiti održavanje zajednice etažnih vlasnika ali i voditi evidenciju oko uplata i dugovanja pojedinih stanara. Ako trebate dodatne informacije, javite nam se putem telefona 051/238-130 ili putem email adrese [email protected]

KOMENTARI

 • Telefon:
  +387 51 238 130

 • Stepe Stepanovića 185A
  78000 Banja Luka
  Bosna i Hercegovina

O nama

Infostan je Internet bazirana aplikacija namjenjena zajednicama etažnih vlasnika i vlasnicima nekretnina a predstavlja našu verziju rješenja za međusobnu saradnju izvođača radova na održavanju kuća i stanova i samih vlasnika nekretnina.

© Copyright 2016 - 2020 Infostan - Izrada i projektovanje Navigo SC d.o.o. - Verzija 1.3
Politika privatnosti - Opšti uslovi poslovanja