• Nov

  02

  2017
 • 5682
Proces registracije Zajednice etažnih vlasnika

Proces registracije Zajednice etažnih vlasnika


Ukoliko ste trenutno u procesu osnivanja zajednice etažnih vlasnika pogledajte koje korake morate obaviti

Kako Zajednice etažnih vlasnika imaju status pravnog lica tako i procedura registracije obuhvata procese pripreme dokumentacije, upisa u registar, izradu pečata i na kraju otvaranje žiro računa u nekoj od komercijalnih banaka. 

Prije nego pristupite registraciji, neophodno je prikupiti:

1. izvode iz knjige uloženih ugovora za članove zajednice (Izdaju se u lokalnoj kancelariji Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove) - opciono umjesto izvoda, moguće je priložiti i kopiju notarskog ugovora o kupoprodaji (ako nekretnina još nije evidentirana od strane RUGIP-a) – po jedna kopija svakog dokumenta
2. Ugovor o osnivanju zajednice etažnih vlasnika – 3 primjerka *
3. ovjeren spisak članova zajednice – 3 primjerka *
4. odluka o imenovanju članova Upravnog Orbora zajednice - 3 primjerka *
5. odluka o imenovanju predsjednika zajednice - 3 primjerka *
6. ovjereni potpisi lica ovlaštenih za zastupanje zajednice (OP obrazac) – 3 primjerka
7. dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi (kopija uplatnice)
8. komplet obrazaca za upis u registar (mogu se kupiti u bolje opremljenim knjižarama) pri čemu OP obrazac i obrazac prijave za upis zajednice ispunjava i ovjerava potpisom predsjednik ZEV-a. Ostale dokumente ispunjava nadležna služba. - 1 komplet

Dokumenti pod rednim br. 2-5 sadržani su u obrascu Primjer Ugovora

Prije nego uplatite administrativnu taksu i ovjerite pečate, sakupljenu dokumentaciju odnesite na pregled u lokalne kancelarije Odjeljenja za komunalne i stambene poslove i poslove saobraćaja kako bi istu pregledali i eventualno ukazali na greške. Nakon pregleda dokumentacije, potrebno je uplatiti administrativnu taksu te taksu za ovjeru potpisa predsjednika Zajednice (sve uplate se vrše u prijemnoj kancelariji).

Okvirni troškovi registracije ZEV:

Administrativna taksa
50 KM
Ovjera PO obrasca
20 KM
Obrasci
10 KM
Izrada pečata
30 - 40 KM
Ostali troškovi
30 KM
Ukupno
140 – 150 KM

Više informacija vezano za upis u registar možete dobiti u lokalnim kancelarijama Odjeljenja za komunalne i stambene poslove:

Banja Luka 
051/244-492, 051/244-498 i 051/244-444, lokal 736 (kancelarije broj 604 i 606)
K. Dubica
052/416-024, 052/416-025
Prijedor
052/245-180, 052/245-184 (kancelarija 12)
Bijeljina
055/233-174, 055/233-160
Doboj 
053/236-098, 053/236-097
Trebinje
059/260-366, 059/273-460 i 059/273-470
I. Sarajevo
057/340-851, 057/342-731

Procesom upisa u registar zajednica etažnih vlasnika u Administrativnoj službi grada ili opštine, ZEV dobija “Rješenje o upisu u registar” na osnovu kojeg je potrebno izraditi pečat zajednice (dovoljna je kopija Rješenja i proces izrade traje 1-2 dana)

Nakon dobijanja Rješenja iz Administrativne službe grada i izrade pečata slijedi faza registracije zajednice etažnih vlasnika u Poreskoj upravi, odnosno dobijanje JIB broja.

Da bi se dobila Potvrda o registraciji iz Poreske uprave neophodno je da se popuni sljedeća prijava:

1. Prijava za registraciju / evidentiranje pravnog lica (PR-1 obrazac) (Uputstvo za popunjavanje PR-1 obrasca)
2. OVJERENA kopija Rješenja o registraciji zajednice etažnih vlasnika od Administrativne službe grada ili opštine
3. OVJERENU kopiju OP obrazca (Ovjereni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje – OP obrazac dobija se u opštini nakon registracije)
4. kopiju lične karte lica ovlašćenog za zastupanje – predsjednika ZEV-a (lična karta ne mora biti ovjerena).

Sva navedena dokumentacija se dostavlja u lokalnu kancelariju u Poreskoj upravi Republike Srpske nakon čega je potrebno sačekati do 2 radna dana kako bi dobili Potvrdu o registraciji u Poreskoj upravi (JIB broja)

Dalje je potrebno otvoriti žiro račun ZEV-a u nekoj od poslovnih banaka za čije otvaranje su potrebni:

1. kopija Rješenja o registraciji zajednice etažnih vlasnika (ovjerena)
2. ovjerena kopija OP obrasca (Ovjereni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje)
3. ovjerena kopija lične karte lica ovlašćenog za zastupanje – predsjednika ZEV-a,
4. ovjerena kopija Potvrde o registraciji iz Poreske uprave (JIB broj)
5. Kopija Registarskog lista dobijenog u opštini zajedno sa Rješenjem o registraciji nakon što se ZEV registruju u Administrativnoj službi grada/opštine (ne mora da bude ovjerena),
6. Kopija osnivačkog akta zajednice odnosno kopija Ugovora o osnivanju zajednice etažnih vlasnika
7. Karton deponovanih potpisa koji definiše ko ima ovlaštenja za vršenje pologa na račun ili isplata sa računa – (obrazac je potrebno popuniti u 3 primjerka)
8. Izjava o određivanju glavnog računa
9. Izjava o nepostojanju neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda i indirektnih poreza (ova izjava je podložna provjeri u Poreskoj upravi)
10. pečat zajednice (radi ovjere dokumentacije)

Ako želite da sebi olakšate dalje vođenje i upravljanje zajednicom, vođenje finansija, praćenje naplate i troškova, javite se putem forme. Zavisno od Vašeg interesa, možemo Vam ponuditi pakete za samostalnu upotrebu ali i kompletan paket usluga gdje naše osoblje preuzima na sebe sve poslove oko Vaše zajednice. Više informacija možete pronaći na stranici EZEV

KOMENTARI

 • Telefon:
  +387 51 961 691

 • Srpska 99
  78000 Banja Luka
  Bosna i Hercegovina

O nama

Infostan je Internet bazirana aplikacija namjenjena zajednicama etažnih vlasnika i vlasnicima nekretnina a predstavlja našu verziju rješenja za međusobnu saradnju izvođača radova na održavanju kuća i stanova i samih vlasnika nekretnina.

© Copyright 2016 - 2023 Infostan - Izrada i projektovanje Infostan d.o.o. - Verzija 1.3
Politika privatnosti - Opšti uslovi poslovanja