• Oct

  01

  2017
 • 13613
Koliko se isplati ugradnja kalorimetra?

Koliko se isplati ugradnja kalorimetra?


Kako se bliže hladniji dani tako i priča oko grijanja postaje sve više aktuelna. Dok vlasnici kuća pokušavaju ostvariti uštedu izborom čvrstog ogreva, vlasnici stanova spojenih na gradske toplane i stanari u objektima sa više stanova kao jedan od načina za uštedu vide u kalorimetrima.

Umjesto naplate grijanja po kvadraturi stana koji u večini slučajeva ne predstavlja stvarnu potrošnju, kalorimetri daju mogućnost da račun plaćate na osnovu stvarne potrošnje.

U razgovoru sa monterima, saznali smo da je okvirna cijena ugradnje oko 650KM i sama ugradnja je jednostavna i brza ukoliko je razvod grijanja realizovan po stambenoj jedinici odnosno tako da se svaki stan spaja na toplovod samo na jednom mjestu što često nije slučaj u starijim zgradama. Ukoliko je grijanje realizovano zajedničkim vertikalnim vodovima, ugradnja kalorimetra uglavnom nije isplativa i zahtjevala bi generalne prepravke na instalacijama.

Proces ugradnje kalorimetra se svodi na montažu dva toplotna senzora i računske jedinice koja mjere razliku temperature između ulazne i izlazne cijevi. Pored razlike u temperaturi, kalorimetri mjere i trenutni i ukupni protok vode kroz instalacije te trenutnu i ukupno utrošenu toplotnu energiju (izraženu u kWh). Kao mjesto montaže se obično bira sam ulaz instalacija u stan odnosno ispred ulaznih vrata stana ili u samom stubištu zgrade kada se na jednom mjestu kalorimetri za sve stanove unutar zgrade.

Očekivana uštedu u slučaju upotrebe kalorimetra je okvirno 30 do 40% što često nije slučaj u praksi. Naime, korisnici uglavnom nisu navikli da upravljaju potrošnjom toplotne energije i vrlo često zaboravljaju da je za uštedu potrebna i termička izolacija samog objekta odnosno kvalitetna fasada i stolarija.

Otplata investicije se realizuje kroz dvije do pet godina u zavisnosti od navika korisnika, kvaliteta izolacije kao i broja dana koliko se boravi u stanu.

KOMENTARI

 • Telefon:
  +387 51 961 691

 • Save Mrkalja 13
  78000 Banja Luka
  Bosna i Hercegovina

O nama

Infostan je Internet bazirana aplikacija namjenjena zajednicama etažnih vlasnika i vlasnicima nekretnina a predstavlja našu verziju rješenja za međusobnu saradnju izvođača radova na održavanju kuća i stanova i samih vlasnika nekretnina.

© Copyright 2016 - 2024 Infostan - Izrada i projektovanje Infostan d.o.o. - Verzija 1.3
Politika privatnosti - Opšti uslovi poslovanja