• Apr

  06

  2018
 • 356
Banja Luka - poziv za kupovinu obveznica

Banja Luka - poziv za kupovinu obveznica


U skladu sa odlukom Skupštine, Grad Banja Luka vrši emisiju dugoročnih obveznica, javnom ponudom, u iznosu od šest miliona KM. Na ovaj način, pored propisanog formalnog javnog poziva, koji je već objavljen, pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica, domaća i strana, da učestvuju u kupovini ovih obveznica.

Cilj je da se iz prikupljenih sredstava finansira pet kapitalnih projekata, i to:

- izgradnja novog mosta na lokaciji Zelenog mosta,
- prva faza rekonstrukcije Ulice kralja Aleksandra I Karađorđevića,
- nastavak izgradnje istočnog tranzita od Krfske do ulice Gavrila Principa,
- rekonstrukcija sportske dvorane u nekadašnjem Šoping centru i
- nastavak izgradnje vodovodnog projekta „Crno vrelo“, odnosno podsistema vodovoda „Zvijezda“.

- Kao što se vidi to su projekti iz različitih oblasti, ali svi su od posebnog značaja za funkcionisanje našeg grada, a koji će nakon realizacije poboljšati uslove života i rada na destine hiljada naših građana – kazala je načelnica Odjeljenja za finansije Božana Šljivar.

Ona je naglasila da je ovo prilika, ne samo, da zajednički podržimo razvoj i izgradnju našeg grada, već i da kupci kroz ovaj oblik ulaganja dugoročno štede i zarade kamatu, koja je ovog trenutka povoljnija od kamatnih stopa, koje se nude na klasičnu štednju u domaćim bankama.

- Pored toga, vlasnici obveznica će ove hartije od vrijednosti, moći kasnije da prodaju na Banjalučkoj berzi, ako im bude trebao gotov novac, po cijenama koje tada budu važile. Ili ih mogu zadržati do dospijeća – istakla je načelnica Šljivar. Ona je dodala da je rok dospijeća sedam godina, a isplata se vrši polugodišnje, u dva jednaka anuiteta (glavnica i kamata). Nominalna kamatna stopa je 4,5%. Nominalna vrijednost jedne obveznice je 100 KM, tako da je moguće investirati i manje iznose.

- Sredstva za isplatu, redovno će se planirati u budžetu i isplate obaveza po emitovanim obveznicama biće prioritet u odnosu na druge obaveze, što je i u skladu sa zakonom – zaključila je Božana Šljivar.

Upis i uplata obveznica počinju 11. aprila i traju osam dana.  Upis i uplata  će se vršiti na Banjalučkoj berzi, posredstvom ovlaštenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrijednosti.  Dakle, svi koji su zainteresovani mogu svoje kupovne naloge predati kod registrovanih brokerskih kuća u RS.

Detalji o samoj emisiji, ali i finansijskoj poziciji Grada Banja Luka, mogu se naći u dokumentu pod nazivom Prospekt, a koji se nalazi na internet stranicama  Grada i Banjalučke berze.

Izvor: Grad Banja Luka

KOMENTARI

 • Telefon:
  +387 51 238 130

 • Stepe Stepanovića 185A
  78000 Banja Luka
  Bosna i Hercegovina

O nama

Infostan je Internet bazirana aplikacija namjenjena zajednicama etažnih vlasnika i vlasnicima nekretnina a predstavlja našu verziju rješenja za međusobnu saradnju izvođača radova na održavanju kuća i stanova i samih vlasnika nekretnina.

© Copyright 2016 - 2019 Infostan - Izrada i projektovanje Navigo SC d.o.o. - Verzija 1.3
Politika privatnosti - Opšti uslovi poslovanja