• Mar

  09

  2018
 • 350
Banja Luka - oglas o izdavanju garaža u zakup

Banja Luka - oglas o izdavanju garaža u zakup


Grad Banjaluka je raspisao oglas o izdavanju u zakup garaža

Predmet oglasa su 53 garaže, a učestvovati mogu sva fizička i pravna lica, osim lica koja nisu u cjelosti izmirila obaveze po osnovu zakupa i komunalne naknade prema Gradu Banjoj Luci.

Učesnici potrebnu dokumentaciju dostavljaju u zatvorenoj koverti na protokol Gradske uprave Grada Banja Luka, kancelarija 14, za svaku garažu posebno, sa obaveznom naznakom na koverti: GRAD BANjA LUKA, Komisija za poslovne prostore i garaže, PRIJAVA NA OGLAS ZA ZAKUP GARAŽE, sa obaveznom naznakom rednog broja garaže iz oglasa (redni broj od 1 do 53 iz oglasa).

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba podnijeti do 28. marta, do 11 časova.

Detaljan oglas možete pregledati OVDJE.

Izvor: banjaluka.net

KOMENTARI

 • Telefon:
  +387 51 238 130

 • Stepe Stepanovića 185A
  78000 Banja Luka
  Bosna i Hercegovina

O nama

Infostan je Internet bazirana aplikacija namjenjena zajednicama etažnih vlasnika i vlasnicima nekretnina a predstavlja našu verziju rješenja za međusobnu saradnju izvođača radova na održavanju kuća i stanova i samih vlasnika nekretnina.

© Copyright 2016 - 2019 Infostan - Izrada i projektovanje Navigo SC d.o.o. - Verzija 1.3
Politika privatnosti - Opšti uslovi poslovanja