• Jan

  31

  2018
 • 1048
Šta su radovi hitnih intervencija?

Šta su radovi hitnih intervencija?


Pored planiranih radova na redovnom i investicionom održavanju unutar zajednice etažnih vlasnika, postoje i intervencije koje se moraju izvršiti bez odlaganja i što je moguće prije

U radove hitnih intervencija se ubrajaju radovi koji se na zgradi izvršavaju bez odlaganja a sa ciljem zaštite života i zdravlja ljudi, njihove sigurnosti kao i zaštite imovine od oštećenja i dovođenje imovine u stanje ispravnosti i sigurnosti.

Neki od navedenih radova su:
- popravak kvarova na liftu u cilju oslobađanja lica i stvari koji su ostali zaglavljeni
- skidanje dijelova krova, fasade ili baklona koji usljed djelovanja spoljnjih faktora predstavljaju opasnost za lica ili stvari
- popravljanje krova ili dijelova krova kako bi se spriječilo prokišnjavanje
- popravke napuklih vodovodnih ili kanalizacionih cijevi
- popravak začepljenih kanalizacionih cijevi
- rješavanje problema podzemnih i slivnih voda iz podrumskih prostorija
- rješavanje kvarova na elektroinstalacijama zgrade od strujnog ormara do razvodne table u stanu kao i sijaličnih grla u zajedničkim prostorijama
- popravak napuklih dijelova toplovodnih ili plinskih instalacija
- otklanjanje kvarova koji mogu dovesti do požara
 

Svi etažni vlasnici su dužni da bez odlaganja omoguće izvođenje radova hitnih intervencija ukoliko je  za navedene radove neophodan pristup njihovim dijelu zgrade pri čemu svi radovi moraju biti urađeni od strane preduzeća koja su specijalizovana za navedene radove.

Predsjednik zajednice ima ovlašćenja da bez odlaganja naruči izvođenje navedenih radova kao i da ovlasti drugo lice da u ime zajednice naručni navedene radove.

Finansiranje navedenih radova je daleko jednostavnije ukoliko je zajednica organizovana i ako se svi etažni vlasnici domaćinski odnose prema zajedničkim dijelovima zgrade te redovno plaćaju svoje troškove unutar zajednice.

KOMENTARI

 • Telefon:
  +387 51 238 130

 • Stepe Stepanovića 185A
  78000 Banja Luka
  Bosna i Hercegovina

O nama

Infostan je Internet bazirana aplikacija namjenjena zajednicama etažnih vlasnika i vlasnicima nekretnina a predstavlja našu verziju rješenja za međusobnu saradnju izvođača radova na održavanju kuća i stanova i samih vlasnika nekretnina.

© Copyright 2016 - 2020 Infostan - Izrada i projektovanje Navigo SC d.o.o. - Verzija 1.3
Politika privatnosti - Opšti uslovi poslovanja