• May

  22

  2021
 • 2487
Šta spada u održavanje zajedničkih dijelova zgrade?

Šta spada u održavanje zajedničkih dijelova zgrade?


Etažni vlasnici su često u nedoumici šta obuhvata redovno a šta investiciono održavanje zajedničkih dijelova zgrade te smo odlučili da kroz seriju članaka opišemo ove oblasti.

Naime, po Zakonu o održavanju zgrada R. Srpske (član 13), pod redovnim održavanjem zajedničkih dijelova zgrade se podrazumjeva:

- redovno servisiranje liftova
- zamjena rasvjetnih tijela, automata i prekidača
- deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija zajedničkih prostorija
- redovni pregledi i servisne intervencije na instalacijama centralnog grijanja u zajedničkim prostorijama, instalacijama i uređajima za gašenje požara, instalacijama vodovoda i kanalizacije, gromobranima, klimatizaciji i ventilaciji zgrade i sl
- čišćenje i održavanje oluka
- popravke i zamjene dotrajalih okova i brava u zajedničkim prostorijama
- krečenje i farbanje
- održavanje higijene i čišćenje zajedničkih prostorija
- čišćenje i održavanje trotoara i travnjaka u dvorištu zgrade

Svi radovi redovnog održavanja zajedničkih prostorija moraju prethodno biti utvrđeni programom održavanja a troškovi koje članovi zajednice imaju po ovoj osnovi su nastali redovnom upotrebom zajedničke imovine i njenim održavanjem u tehnički ispravnom stanju.

Navedene troškove snose sami etažni vlasinci i to proporcionalno učešću površina svojih posebnih dijelova zgrade. Zakonom je predviđeno da se ugovorom o osnivanju može definisati i drugačiji način prikupljanja neophodnih sredstava.

Ako trebate pomoć oko organizacije zajednice etažnih vlasnika javite se preko forme za ponudu - LINK

Svako preuređenje ulaza uz Infostan od sada može postati veoma lako. Jedno takvo preuređnje pogledate u nastavku. 

     

KOMENTARI

 • Telefon:
  +387 51 961 691

 • Save Mrkalja 13
  78000 Banja Luka
  Bosna i Hercegovina

O nama

Infostan je Internet bazirana aplikacija namjenjena zajednicama etažnih vlasnika i vlasnicima nekretnina a predstavlja našu verziju rješenja za međusobnu saradnju izvođača radova na održavanju kuća i stanova i samih vlasnika nekretnina.

© Copyright 2016 - 2024 Infostan - Izrada i projektovanje Infostan d.o.o. - Verzija 1.3
Politika privatnosti - Opšti uslovi poslovanja