• Jul

  18

  2021
 • 1108
Pokrenuta izrada sektorske strategije dugoročne obnove zgrada u FBiH

Pokrenuta izrada sektorske strategije dugoročne obnove zgrada u FBiH


Vlada FBiH je donijela Odluku o izradi Sektorske strategije dugoročne obnove zgrada u Federacije BiH za period do 2050. godine. Na ovaj način pokreće se proces izrade ove strategije koja je sektorski strateški dokument Federacije BiH, baziran na troškovno efikasnom pristupu obnovi zgrada, te obuhvata politike, mjere, vremenski okvir, izvore finansiranja i poticanja realizacije mjera, a treba rezultirati smanjenjem potrošnje energije i emisija CO2.

Strategija obnove zgrada treba osigurati dugoročni okvir za obnovu fonda zgrada do vrlo visokog nivoa energijske efikasnosti kroz potpuno angažiranje građevinske industrije, građevinskih operativa i finansijskih institucija čime će se doprinjeti smanjenju operativnih troškova zgrada u privatnim i javnim budžetima, smanjenju emisija CO2, niskokarbonskom ekonomskom razvoju i sigurnoj opskrbi energijom, što će na kraju rezultovati snažnim razvojnim ciklusom javnog i privatnog sektora, kao i niza drugih ekonomskih i društvenih prednosti.

Tokom izrade Strategije osigurat će se usklađenost s relevantnim strateškim dokumentima Federacije BiH i Bosne i Hercegovine, kao i iz procesa evropskih integracija i međunarodno prihvaćenim globalnim ciljevima održivog razvoja (ispunjenje obaveza iz Ugovora o osnivanju Energetske zajednice i Mape puta Evropske Unije do 2050. godine). 

Nosilac izrade ove strategije je Federalno ministarstvo prostornog uređenja, a ostali sudionici su nadležna tijela vlasti i institucije na nivou FBiH, kantona i jedinica lokalne samouprave, te drugi socio-ekonomski partneri. 

Rok za izradu Strategije je 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke. 

Izvor: Akta

KOMENTARI

 • Telefon:
  +387 51 961 691

 • Save Mrkalja 13
  78000 Banja Luka
  Bosna i Hercegovina

O nama

Infostan je Internet bazirana aplikacija namjenjena zajednicama etažnih vlasnika i vlasnicima nekretnina a predstavlja našu verziju rješenja za međusobnu saradnju izvođača radova na održavanju kuća i stanova i samih vlasnika nekretnina.

© Copyright 2016 - 2024 Infostan - Izrada i projektovanje Infostan d.o.o. - Verzija 1.3
Politika privatnosti - Opšti uslovi poslovanja