• Aug

  01

  2023
 • 554
Hoće li Banjaluka dobiti najviši neboder? - Izmjenama RP Centar Aleja predviđa se objekat od 20 spratova

Hoće li Banjaluka dobiti najviši neboder? - Izmjenama RP Centar Aleja predviđa se objekat od 20 spratova


Grad na Vrbasu mogao bi da dobije jednu od najviših zgrada ukoliko budu usvojene izmjene dijela Regulacionog plana Centar Aleja, koji se do sutra 29. jula nalazi na javnom uvidu.

Ovo bi bila treća uzastopna izmjena ovog regulacionog plana, a svaki put je spratnost planiranih stambeno-poslovnih objekata povećavana, da bi najnovijim izmjenama uključili gradnju dvije visokospratnice, jednu od 20 i drugu od 16 spratova, kao i nešto manju od 12 spratova.

Lokacija je preko puta banjalučkog centra Delta Planet (lokacija na MAPI ispod), a nacrt izmjena RP je kao i ranije rađen na inicijativu kompanija Termomontaža iz Banjaluke i Metalexa iz Prnjavor, a izrada je povjerena Centru za projektovanje i konsalting CPK Banjaluka.

Kako je pojašnjeno izmjenom će biti obuhvaćen prostor koji se nalazi na uglu ulica Olimpijskih pobjednika i Srpske vojske, ukupne površine od 1,52 hektara.

Prema još važećem regulacionom planu, koji je donesen 2018. godine, na ovoj lokaciji je planirana izgradnja tri objekta. Konkretno, izgradnja poslovnog objekta sa tri sprata i izgradnja dva stambeno-poslovna objekta od šest spratova.

-Planira se izgradnja višeporodičnog stambeno-poslovnog kompleksa u južnom dijelu lokacije u obliku latiničnog slova "L" spratnosti dvije kule 2Po+P+20 i 2Po+P+16 sa dijelom kojih ih spaja 2Po+P+7 horizontalnih gabarita prizemene etaže horizontalnihgabarita 74.5m x 16m i 50.8m x 16m, sa konzolnim prepustima od 2.0m, te na sjevernom dijelu lokacije izgradnja dvije lamele višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta spratnosti Po+P+7 i Po+P+12 sa dijelom kojih ih spaja 2Po+P+1, horizontalnih gabarita prizemlja 39m x 16.4m, sa konzolnim prepustima lamela od 1.5m - stoji u nacrtu izmjene RP Aleja centar.

U sklopu planiranih objekata u prizemlju se planiraju poslovni sadržaji koji su kompatibilni sa višeporodičnim stanovanjem. U okviru predmetnih parcela predviđena je izgradnja manipulativnih, kolskih i pješačkih površina za potrebe posjetioca i stanara odnosno korisnika. Za višeporodični stambeno-poslovni kompleks u južnom dijelu lokacije se ostavlja mogućnost proširenja prizemne etaže.

Organizacija višeporodičnih stambeno-poslovnih objekata omogućava formiranje zajedničkog životnog prostora na kome se planira uređenje površina za javno korištenje (kao što su zelene površine, popločani blokovski trgovi sa potrebnim mobilijarom, dječja igrališta itd), ozelenjavanje, kao i izgradnja pješačkih komunikacija.

U podrumskim etažama, se planiraju parking garaže kojima se pristupa preko kolskih rampi iz internih saobraćajnica koje su planirane unutar obuhvata i vežu se na postojeće i planirane saobraćajnice u kontaktnim zonama obuhvata.
U okviru predmetnog obuhvata potrebe za parkingom se dijelomično planiraju na površinskim parkinzima a djelomično u podrumskim etažama (detaljnom analizom, na osnovu utvrđene bruto građevinske površine planiranih objekata i odgovarajućih standarda iz ove oblasti, utvrđeno da je za zadovoljenje potreba za parkiranjem potrebno obezbjediti oko cca 600 parking mjesta).

Bilans bruto-građevinskih površina planiranih višeporodičnih stambenih objekata:
Poslovanje- (plan) :---------------------------------------------------- 5.978,0 m2
Stanovanje- (plan) :--------------------------------------------------- 30.795,0 m2
Garaža - (plan) :------------------------------------------------------- 13.106,0 m2
Ukupno : 49.876,0 m2

Nakon javnog uvida koji se završava u subotu, 29. jula, slijedi javna rasprava na kojoj će se razmatrati stavovi zainteresovanih stana. Nakon toga će nosilac pripreme Plana i gradonačelnik utvrditi prijedlog i dostaviti ga Skupštini grada na razmatranje.

Podsjećamo portal eKapija je pisao u aprilu ove godine o planiranim objektima koji su bili predviđeni tadašnjim izjmenama regulacionog plana Centar Aleja, kao i ostale detalje o samoj lokaciji.

Izvor: eKapija

KOMENTARI

 • Telefon:
  +387 51 961 691

 • Save Mrkalja 13
  78000 Banja Luka
  Bosna i Hercegovina

O nama

Infostan je Internet bazirana aplikacija namjenjena zajednicama etažnih vlasnika i vlasnicima nekretnina a predstavlja našu verziju rješenja za međusobnu saradnju izvođača radova na održavanju kuća i stanova i samih vlasnika nekretnina.

© Copyright 2016 - 2024 Infostan - Izrada i projektovanje Infostan d.o.o. - Verzija 1.3
Politika privatnosti - Opšti uslovi poslovanja