• Apr

  24

  2023
 • 720
Cijene nekretnina u Banjaluci – analiza trendova

Cijene nekretnina u Banjaluci – analiza trendova


Dijelimo sa vama jednu korisnu objavu sa portala "Nađi stan", splet informacija koje će vas itekako zainteresovati. Krenimo redom: Prosječna cijena stana u novogradnji u 2022. je bila 3.037 KM/m2, što je za čak 620 KM/m2 tj. 26% više u odnosu na prethodnu godinu. Kuće su se prodavale po prosječnoj cijeni od 144.425 KM, dok je cijena građevinskog zemljišta porasla za skoro 50% u odnosu na prethodnu godinu i prodavalo se u prosjeku po 75,3 KM/m2.

Kada se posmatraju cijene novih stanova u Banjaluci koji su prodani u periodu od 2018. do danas, jasno se uočava da su one u periodu od početka 2018. pa do kraja 2021. godine varirale u okvirnom intervalu od 2.000 do 2.400 KM/m2. Međutim, u prvom kvartalu 2022. godine dolazi do naglog rasta cijena na čak 3.627 KM/m2, što je u odnosu na četvrti kvartal 2021. godine porast od 46,43%!  

Tome je svakako doprinio sukob u Ukrajini, poremećaji u lancima snabdijevanja, rast cijena građevinskog materijala, pojačana tražnja za stanovima u namjeri da se štednja usmjeri u kupovinu nekretnina (kako ne bi izgubila na vrijednosti u uslovima inflacije), ali i nastojanja nekih prodavaca stanova da u ovakvim uslovima dodatno zarade. U drugom kvartalu 2022, prosječna cijena kvadrata stana u novogradnji je ostala na istom nivou kao u prvom kvartalu 2022 (3.627 KM/m2), a u trećem kvartalu 2022. je porasla na 3.729 KM/m2. U četvrtom kvartalu 2022. prosječna cijena blago opada na 3.620 KM/m2.

U prvom kvartalu 2022, kada dolazi do naglog rasta cijena novih stanova, broj prodanih stanova se smanjuje na 119, što je velika razlika u odnosu na četvrti kvartal 2021. kada je prodano 270 novih stanova. Međutim, u drugom kvartalu 2022. broj prodanih novih stanova se povećava na 179, uprkos tome što je njihova cijena ostala na nivou prvog kvartala (3.627 KM/m2). U trećem kvartalu 2022. prodaja novih stanova u Banjaluci nastavlja da raste (prodano 207 stanova), iako u tom periodu dolazi do povećanja njihovih cijena (3.729 KM/m2). U četvrtom kvartalu 2022. su prodana 232 stana, tako da prodaja raste bez obzira na varijacije njihovih cijena.

Kada se posmatraju cijene svih stanova – i novogradnje i starogradnje na godišnjem nivou u periodu od 2018-2022, jasno se uočava trend njihovog rasta, pri čemu je u 2022. došlo do ekstremnog rasta cijena. Tako je u 2022. prosječna cijena stanova u novogradnji iznosila čak 3.037 KM/m2, dok je u starogradnji prosječna cijena iznosila 2.479 KM/m2 (dakle, za oko 560 KM/m2, tj. 18% manje u odnosu na novogradnju). U odnosu na prethodnu godinu, cijena stanova u 2022. godini je u novogradnji porasla za 620 KM/m2 tj. 26%, dok je cijena stanova u starogradnji porasla za 433 KM/m2 tj. 21%.

Iako cijene stanova rastu, njihova prodaja se značajno ne smanjuje. To je posebno bilo uočljivo 2021. godine kada su u Banjaluci prodana čak 1.553 stana (novogradnja i starogradnja). Iako je te godine prosječna cijena stanova porasla za 11%, njihova prodaja se povećala 2,5 puta u odnosu na prethodnu godinu. Slično tome, u 2022. godini prodaja stanova ostaje na gotovo istom nivou kao i prethodne godine, iako je prosječna cijena stanova u 2022. godini porasla za 25%.

Prodaja kuća u Banjaluci je u periodu 2018-2020. bila relativno stabilna i kretala se u okvirnom obimu od 170 do 200 prodanih kuća. Međutim, uporedo sa rastom cijena stanova, tokom 2021. godine dolazi do naglog povećanja tražnje za kućama, jer se jedan broj ljudi preorijentisao sa kupovine (skupih) stanova na (jeftinije) kuće. Tako da je 2021. u Banjaluci prodano 407 kuća, pri čemu je prosječna cijena kuće bila 141.794 KM. Ovaj trend se nastavlja i tokom 2022. godine kada su prodane 473 kuće, a prosječna cijena kuće je bila 144.425 KM.

Uporedo sa rastom cijena stanova i kuća u Banjaluci, dolazi i do porasta cijena građevinskog zemljišta. Tokom 2020. godine je prosječna cijena kvadrata građevinskog zemljišta bila 46,89 KM/m2, dok je u 2021. porasla za 9% – na 51,10 KM/m2. U 2022. dolazi do povećanja cijena građevinskog zemljišta od čak 47% u odnosu na prethodnu godinu, tako da je ona iznosila 75,3 KM/m2. 

Izvor: Nadjistan

KOMENTARI

 • Telefon:
  +387 51 961 691

 • Save Mrkalja 13
  78000 Banja Luka
  Bosna i Hercegovina

O nama

Infostan je Internet bazirana aplikacija namjenjena zajednicama etažnih vlasnika i vlasnicima nekretnina a predstavlja našu verziju rješenja za međusobnu saradnju izvođača radova na održavanju kuća i stanova i samih vlasnika nekretnina.

© Copyright 2016 - 2024 Infostan - Izrada i projektovanje Infostan d.o.o. - Verzija 1.3
Politika privatnosti - Opšti uslovi poslovanja