• Apr

  25

  2021
 • 1578
Zakona o održavanju zgrada

Zakona o održavanju zgrada


Upoznajmo se osnovnim odredbama Zakona o održavanju zgrada i potrebnom aktima za upis u Registar zajednica zgrada.

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se održavanje stambenih zgrada, stambeno-poslovnih zgrada, stambenih zgrada sa garažama i poslovnih zgrada (u daljem tekstu: zgrada).

Član 2.

(1) Održavanje zgrade, u smislu ovog zakona, obuhvata izvođenje radova redovnog i investicionog održavanja stanova, poslovnih prostorija i garaža kao posebnih dijelova zgrade (u daljem tekstu: poseban dio zgrade), te radova redovnog i investicionog održavanja zajedničkih dijelova zgrade.

(2) Održavanjem zgrade obezbjeđuje se funkcionalnost i bezbjednost zgrade kao cjeline i njenih zajedničkih dijelova.

Član 3.

Pojmovi upotrijebljeni u ovom zakonu, u smislu ovog zakona, imaju sljedeće značenje:
a) stambena zgrada je zgrada u kojoj je najmanje jedan poseban dio namijenjen stanovanju i sa njom čini građevinsku ili funkcionalnu cjelinu,
b) poslovna zgrada je zgrada u kojoj je najmanje jedan poseban dio namijenjenobavljanju poslovnih djelatnosti i sa njom čini građevinsku ili funkcionalnu
cjelinu,
v) stambeno-poslovna zgrada je zgrada u kojoj je jedan dio namijenjen zastanovanje, a drugi za obavljanje poslovnih djelatnosti i zajedno čine građevinsku
cjelinu,
g) stambena zgrada ili stambeno-poslovna zgrada sa garažom je zgrada koja u svom sastavu ima i zasebne garaže ili garažne prostorije,
d) stan je jedna ili više prostorija namijenjenih i podobnih za stanovanje, sa pomoćnim prostorijama koje, po pravilu, čine jednu građevinsku cjelinu i imaju zaseban ulaz,
đ) poslovna prostorija je jedna ili više prostorija namijenjenih vršenju poslovne djelatnosti koje, po pravilu, čine građevinsku cjelinu i imaju zaseban ulaz,
e) garaža je prostorija koja ima zaseban ulaz, a namijenjena je za smještaj jednog ili više motornih vozila,
ž) zajednički dijelovi zgrade su dijelovi i uređaji koji služe zgradi kao cjelini ili posebnim dijelovima zgrade, a naročito: temelji, glavni zidovi, krov, stepenište, dimnjaci, liftovi, fasada, podrum, tavan, hodnici, svjetlarnici, praonice i sušionice, prostorije za smeće, prostorije za sastanke zajednice etažnih vlasnika i kućepazitelja, električna, gromobranska, kanalizaciona, vodovodna i telefonska mreža, gasne i toplovodne instalacije i televizijske antene, nužni prolazi, haustorski prolazi i stepenice,
z) etažni vlasnik je vlasnik stana, poslovne prostorije ili garaže kao posebnog dijela zgrade, kao i nosilac prava raspolaganja na posebnom dijelu zgrade u državnoj svojini i
i) zajednica etažnih vlasnika (u daljem tekstu: zajednica) predstavlja poseban oblik organizovanja etažnih vlasnika koje se osniva ugovorom radi obavljanja poslova upravljanja zajedničkim dijelovima zgrade kao imovinom u suvlasništvu i zajedničkim korištenjem zajedničara.

Sa ostalim članovima zakona upoznajte se klikom na link.

Zakon o održavanju zgrada Službeni glasnik Republike Srpske br. 101/11

Pravilnik o upsu u registar Zajednica zgrada sa obrascima akata za jedinstvenu primjenu Zakona o održavanju zgrada.

Izvor: Vlada.net

KOMENTARI

 • Telefon:
  +387 51 961 691

 • Srpska 99
  78000 Banja Luka
  Bosna i Hercegovina

O nama

Infostan je Internet bazirana aplikacija namjenjena zajednicama etažnih vlasnika i vlasnicima nekretnina a predstavlja našu verziju rješenja za međusobnu saradnju izvođača radova na održavanju kuća i stanova i samih vlasnika nekretnina.

© Copyright 2016 - 2022 Infostan - Izrada i projektovanje Infostan d.o.o. - Verzija 1.3
Politika privatnosti - Opšti uslovi poslovanja