• Jun

  29

  2020
 • 311
ZAKON O POREZU NA DOHODAK

ZAKON O POREZU NA DOHODAK


Prihod od izdavanja u zakup ili podzakup pokretne i nepokretne imovine ima karakter dohotka od kapitala, te se na ostvareni dohodak plaća porez po stopi od 10 odsto, bez obzira da li je riječ o izdavanju imovine za stanovanje ili poslovnog prostora

Prema Zakonu o porezu na dohodak ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015, 5/2016 - ispr. ,66/2018 i 105/2019), navode u Upravi, prihod od izdavanja u zakup ili podzakup pokretne i nepokretne imovine ima karakter dohotka od kapitala, te se na ostvareni dohodak plaća porez po stopi od 10 odsto, bez obzira da li je riječ o izdavanju imovine za stanovanje ili poslovnog prostora.

Glava VII  "Dohodak od kapitala" u  Zakonu o porezu na dohodak u svom prvom članu, članu br. 31 kaže:

Prihod od kapitala predstavlja prihod ostvaren izdavanjem u zakup ili podzakup pokretne i nepokretne imovine, kao i kamata na zajam.

"Osnovica za oporezivanje je dohodak ostvaren davanjem u zakup nepokretne, odnosno pokretne imovine, koji se dobija kada se od ukupnog prihoda odbiju normirani troškovi u visini od 20 odsto tog prihoda", objašnjavaju u Poreskoj upravi.

Dodaje se da su svi poreski obveznici-građani koji izdaju stanove ili poslovne prostore u zakup drugim fizičkim licima-građanima obavezni podnijeti poresku prijavu za porez na dohodak od kapitala.

Porez na dohodak od kapitala u ovom slučaju se prijavljuje na obrascu 1008-akontacija poreza na dohodak, na kojoj se iskazuje ukupan dohodak od kapitala, normirani troškovi i iznos obračunatog poreza. Rok za podnošenje prijave je do desetog u mjesecu za prethodni mjesec.

Poreski obveznici su pozvani da, u skladu sa zakonskom obavezom, podnesu prijavu za porez na dohodak od kapitala i plate porez, a istovremeno će Poreska uprava učiniti sve da im taj proces olakša i pojednostavi da bi poreski obveznici koji poštuju zakon to mogli jednostavno da urade.

Rok za podnošenje godišnje prijave za porez na dohodak je 31. mart tekuće godine za dohodak ostvaren u prethodnoj godini.

Istovremeno, Poreska uprava Srpske preduzima sve mjere iz svoje nadležnosti da sankcioniše one građane koji uporno ne izvršavaju obaveze i ne poštuju zakonske propise. U tom smislu, kako se naglašava, nastoje da poboljšaju saradnju i sa drugim institucijama kao što su opštine, gradovi i turističke organizacije, da bi naplatu poreza od zakupnina učinili što efikasnijom.

Iz Poreske uprave navode da obavljaju i intenzivne analize podataka dostupnih putem interneta i oglasa, a gdje građani oglašavaju ovu vrstu djelatnosti.

Izvor: Paragraf.ba, Poreska Uprava.

KOMENTARI

 • Telefon:
  +387 51 238 130

 • Stepe Stepanovića 185A
  78000 Banja Luka
  Bosna i Hercegovina

O nama

Infostan je Internet bazirana aplikacija namjenjena zajednicama etažnih vlasnika i vlasnicima nekretnina a predstavlja našu verziju rješenja za međusobnu saradnju izvođača radova na održavanju kuća i stanova i samih vlasnika nekretnina.

© Copyright 2016 - 2021 Infostan - Izrada i projektovanje Navigo SC d.o.o. - Verzija 1.3
Politika privatnosti - Opšti uslovi poslovanja