• Apr

  18

  2019
 • 666
Krediti za zajednice etažnih vlasnika

Krediti za zajednice etažnih vlasnika


Ranije smo spominjali da je kao jedna od prednosti registrovanih Zajednica etažnih vlasnika i ta da kao registrovan ZEV i pravno lice mogu biti kreditirani od strane poslovnih banaka.

U Novoj Bankci AD Banja Luka je trenutno aktuelna ponuda kredita za zajednice etažnih vlasnika na period do 60 mjeseci i do visine od 30 000KM sa namjenom za investiciono održavanje objekata. Minimalno učešće samog ZEV-a iznosi 10% od visine kredita.

Potrebna dokumentacija:
1. Rješenje o registraciji ZEV-a ukuljučujući i registarski list
2. Kopija Ugovora o osinvanju ZEV-a
3. OP obrazac
4. Potvrda o registraciji kod Poreske uprave
5. Spisak svih stanova i poslovnih prostora sa imenom i prezimenom vlasnika i površinom stana/poslovnog prostora
6. Odluka skupštine ZEV o zaduženju sa zapisnikom sa sjedinice koji sadrži potpise svih članova koji su su prisustvovali sjednici
7. Odluka skupštine ZEV o visini mjesečne naknade po m2 (vrijednost boda) koja se plaća za troškove održavanja zgrade ukoliko je ista definisana iznad zakonskog minimuma od 0,20 KM po m2
8. Izvod iz banke preko koje ZEV obavlja promet za poslednjih 6 mjeseci
9. Kopije režijskih računa ZEV za redovne troškove za poslednja tri mjeseca (struja, voda, čišćenje, itd)
10. Predračun za izvođenje radova
11. Otvoren transakcioni račun u Novoj Banci AD

Maksimalan iznos anuiteta ne može preći 50% iznosa mjesečnih uplata članova ZEV-a po osnovu troškova održavanja zgrade uz obavezu da sve mjesečne uplate moraju bit dokumentovane putem izvoda iz banaka.

Za više detalja, pogledajte stranicu banke.

KOMENTARI

 • Telefon:
  +387 51 238 130

 • Stepe Stepanovića 185A
  78000 Banja Luka
  Bosna i Hercegovina

O nama

Infostan je Internet bazirana aplikacija namjenjena zajednicama etažnih vlasnika i vlasnicima nekretnina a predstavlja našu verziju rješenja za međusobnu saradnju izvođača radova na održavanju kuća i stanova i samih vlasnika nekretnina.

© Copyright 2016 - 2020 Infostan - Izrada i projektovanje Navigo SC d.o.o. - Verzija 1.3
Politika privatnosti - Opšti uslovi poslovanja