• Dec

  13

  2020
 • 157
Ustavni sud RS odlučio: Nezakonito sušenje veša na balkonu

Ustavni sud RS odlučio: Nezakonito sušenje veša na balkonu


Ustavni sud RS nije prihvatio inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama u opštini Milići, kojom se osporava sušenje veša na terasama i balkonima.

Apelant Todor Bošković iz Milića pokrenuo je postupak ocjenjivanja ustavnosti Člana 10. Odluke o kućnom redu kojom se ne dozvoljava sušenje veša na otvorenim dijelovima zgrada “kojii su vidljivi sa ulice, ili druge javne površine, preko nivoa balkona, terase ili lođe. ..”

Dodaje se da je taj član u suprotnosti sa Zakonom o stvarnim pravima, ali i u suprotnost sa članom 108. Ustava RS.

Navodi se da je propisanim povrijeđeno pravo na mirno uživanje imovine koje je garantovano članom 1, Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Dok, apelanti, građani smatraju da imaju pravo da suše veš na balkonima iznad ograde u vlastitim stanovima, Ustavni sud je odlučio drugačije:

“Sud je odlučio da osporena odredba člana 10. Odluke, nije u nesaglasnoti sa ovim zakonima. Prilikom ove ocjene, Sud je ima u vidu da je jedinica lokalne samouprave, Skupština opštine Milići, prema Zakonu o lokalnoj samoupravi bila ovlaštena da svojim aktom propiše pravila u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na području Milića.”

Ustavni sud RS u rješenju donesenom 25. novembra 2020. godine smatra da zabranom vidljivog sušenja veša, nije došlo do povrede prava etažnih vlasnika. Navode da kultura urbanog stanovanja mora biti određena pravilma ponašanja, koja zahtijevajju i određena ograničenja.

Kako je stvar konačna, Milićani, ali i drugi građani, tako štrik mogu da koriste jedino nezakonito. Osim, ako on nije postavljen ispod nivoa balkonske ograde, što bi tada bilo u skladu sa normama.

Izvor: BLportal

KOMENTARI

 • Telefon:
  +387 51 238 130

 • Stepe Stepanovića 185A
  78000 Banja Luka
  Bosna i Hercegovina

O nama

Infostan je Internet bazirana aplikacija namjenjena zajednicama etažnih vlasnika i vlasnicima nekretnina a predstavlja našu verziju rješenja za međusobnu saradnju izvođača radova na održavanju kuća i stanova i samih vlasnika nekretnina.

© Copyright 2016 - 2021 Infostan - Izrada i projektovanje Navigo SC d.o.o. - Verzija 1.3
Politika privatnosti - Opšti uslovi poslovanja