• Oct

  25

  2020
 • 149
Potrošačke muke u ZEV-ovima

Potrošačke muke u ZEV-ovima


Udruženjima za zaštitu potrošača u Republici Srpskoj u više navrata su se obraćali građani, sa pitanjem da li predsjednik/ca ZEV, ili upravni odbor ima pravo (misleći na zakonsko uporište) da na oglasnoj ploči u zgradi objave spisak stanara sa imenima i prezimenima etažnik vlasnika, te podatke o izvršenim uplatama i eventualnim dugovanjima.

Kako saznajemo iz Agencije za zaštitu podataka, zakon u čl. 4 propisuje temeljna načela obrade osobnih podatak kojih su obavezni da se pridržavaju svi kontrolori. U kontekstu daljeg rada kontrolora propisano je je kontrolor obavezan osobne podatke obrađivati na pravedan i zakonit način. Zajednica etažnih vlasnika definisana je kao kontrolor koji obrađuje lične/osobne podatke etažnih vlasnika radi obavljanja poslova upravljanja zajedničkim dijelovima zgrade, kao imovinom u suvlasništvu i zajedničkim korištenjem zajedničara.

Nadalje u Zakonu o održavanju zgrada je propisano da se o prihodima, rashodima i utrošku sredstava na ime održavanje zgrade vodi evidencija, te da se u evidenciji iskazuju podaci o prihodima, rashodima za održavanje zgrade, o gotovinskim uplatama, uplatama preko žiro računa, radi održavanja zgrade. O prihodima i rashodima i utrošku sredstava upravni odbor podnosi izvještaj skupštini ZEV-a najmanje jednom godišnje, a pravo uvida u izvještaj imaju svi etažni vlasnici u zajednici. Svi etažni vlasnici imaju pravo na uvid u izvještaj, međutim zakonom nije propisan pravni temelj da predstavnik upravnog odbora ili bilo kojeg drugog tijela vrši objavu sa ličnim/osobnim podacima etažnih vlasnika na oglasnoj ploči u zgradi.

Iz svega navedenog ZEV nema pravni temelj da na oglasnoj tabli u zgradi objavljuje spisak sa imenima i prezimenima etažnih vlasnika zgrade, te podatke o izvršenim uplatama i eventualnim dugovanjima svakog od njih, od dana uspostave Zajednice.

Izvor: zastitnikpotrosaca

KOMENTARI

 • Telefon:
  +387 51 238 130

 • Stepe Stepanovića 185A
  78000 Banja Luka
  Bosna i Hercegovina

O nama

Infostan je Internet bazirana aplikacija namjenjena zajednicama etažnih vlasnika i vlasnicima nekretnina a predstavlja našu verziju rješenja za međusobnu saradnju izvođača radova na održavanju kuća i stanova i samih vlasnika nekretnina.

© Copyright 2016 - 2020 Infostan - Izrada i projektovanje Navigo SC d.o.o. - Verzija 1.3
Politika privatnosti - Opšti uslovi poslovanja