• May

  05

  2017
 • 1219
Javni poziv zajednicama etažinih vlasnika za sufinansiranje radova na sanaciji liftova

Javni poziv zajednicama etažinih vlasnika za sufinansiranje radova na sanaciji liftova


Ukoliko imate registrovan ZEV i imate potrebu za sanacijom lifta, obavještavamo Vas da je objavljen javni poziv registrovanim zajednicama etažnih vlasnika za sufinansiranje radova na sanaciji liftova. Iz budžeta Grada Banja Luka za ovu namjenu je obezbijeđeno 42.735 KM. Ovim iznosom je predviđeno finansiranje dijela troškova na sanaciji liftova pri čemu učešće zajednica etažnih vlasnika zgrada mora biti minimalno 30 odsto od ukupne predračunske cijene radova.

Zajednice etažnih vlasnika koje žele da zajedno sa Gradom sufinansiraju stvarne troškove sanacije liftova treba da dostave sljedeću dokumentaciju:

- prijavu ovjerenu pečatom zajednice i potpisanu od strane lica ovlaštenog za zastupanje zajednice etažnih vlasnika
- rješenje o upisu zajednice etažnih vlasnika u registar
- odluku skupštine etažnih vlasnika potpisanu od najmanje dvije trećine od ukupnog broja vlasnika kojom se potvrđuje da su upoznati sa uslovima javnog poziva, sa predračunskom vrijednosti radova, i kojom daju saglasnost za potpisivanje ugovora sa Gradom Banja Luka o regulisanju međusobnih odnosa bezanih za sufinansiranje troškova sanacije lifta kao i da su saglasni da po primljenom obavještenju o izabranom izvođaču radova izvrše uplatu neophodnih sredstava u cijelosti. 
- dokumentaciju za sanaciju liftova (tehnički opis, broj liftova, broj stanova u zgradi, predmjer i predračun radova, ..)
- dokaz o starosti i legalnosti zgrade
- broj računa zajednice etažnih vlasnika
- odluku o izboru ovlašćenog predstavnika zgrade
- izvještaj o stanju duga za komunalnu naknadu na dan 31.12.2016. godine

Vrijednost radova na sanaciji ne može biti manji od 3000 KM

Cilj javnog poziva je pružanje pomoći građanima u ostvarivanju njihove zakonom utvrđene obaveze o finansiranju investicionog održavanja zgrada, čime se sprečava ili otklanja opasnost po život i zdravlje ljudi i obezbjeđuje sigurnost korisnika zgrade i okoline, te obezbjeđuje funkcionalnost i bezbjednost liftova.

Prijave na javni poziv, koji je raspisan 6. aprila, potrebno je dostaviti u kancelariju broj 14 Gradske uprave najkasnije do 15.5. do kada je poziv i otvoren.

Dokumentacija:
Javni poziv
Prijava (obrazac 1)
Model ugovora sa ponuđačem (obrazac 2)
Predmjer i predračun (obrazac 3)
Više detalja možete pronaći na stranici Grada

KOMENTARI

 • Telefon:
  +387 51 238 130

 • Stepe Stepanovića 185A
  78000 Banja Luka
  Bosna i Hercegovina

O nama

Infostan je Internet bazirana aplikacija namjenjena zajednicama etažnih vlasnika i vlasnicima nekretnina a predstavlja našu verziju rješenja za međusobnu saradnju izvođača radova na održavanju kuća i stanova i samih vlasnika nekretnina.

© Copyright 2016 - 2020 Infostan - Izrada i projektovanje Navigo SC d.o.o. - Verzija 1.3
Politika privatnosti - Opšti uslovi poslovanja